Stap 3b: Gunningscriteria

Op niveau 2 ‘significant’ worden scherpere eisen geformuleerd en kan de markt via prestatiecriteria worden uitgedaagd tot hogere duurzaamheidsprestaties. Het traject is uitgebreider, omdat een beoordeling van de verschillende inschrijvers moet plaatsvinden op basis van duurzame  gunningscriteria.

Na stap 3b heb de markt uitgedaagd tot hogere duurzaamheidsprestaties 

Gunningscriteria

Het tender team beschrijft hier hoe de gunningscriteria worden beoordeeld. Ook hiervoor gebruikt het kompas de MVI criteria tool (RVO) en Green Public Procurement documenten (EU) als basis, aangevuld met uitvragen van gebruikers van het kompas. 

UITLEG

Nederland

De rijksoverheid heeft de MVI criteria tool ontwikkeld met voorbeeld teksten. 

Europa

De Europese Unie heeft voor productgroepen Green Public Procurement documenten ontwikkeld. 

HET SDG INKOOP KOMPAS

Inzicht

Risico’s en kansen

Prioriteren

Hoogste impact

Ambitie

Niveau selecteren

Indicator

Meetbaar maken

Impact

Zichtbaar maken