Stap 2b: Urgentie

Om impact te kunnen maken is het belangrijk om te weten wat de GAP is om het SDG doel in 2030 te halen.

Na stap 2b heb je een overzicht van de SDG waarvoor actie nodig is.

SDG monitor

Start met de duurzame doelen waar urgente actie nodig is.

Elk jaar wordt er een Monitor Brede Welvaart gepubliceerd. In 2021 komt naar voren dat de grootste uitdagingen voor Nederland de druk op de planeet (SDG’s 13, 14 en 15), het tegengaan van ongelijkheid (SDG 10) en gezondheid (SDG 3) zijn.

Uitleg

Nederland

Elkaar publiseert het CBS een rapport over de stand van zaken voor Nederland.

Europa

Eurostat monitoort de SDG in een dashboard per land.

Monidaal

De United Nation publiceert jaarlijks de voortgang.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?