sdg4 inkoop

 Doel SDG 4

via de inkoopvraag bijdragen aan kennis over de SDG in de keten en omgeving

Dit doel gaat over het zekerstellen van gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen.

 Waarom is het relevant?

Scholieren en studenten moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten. Hier zijn bekwame docenten voor nodig. Daarom moet er meer aandacht uitgaan naar het opleiden van leraren in ontwikkelingslanden.

 

 Relevantie inkoop

  • Om impact te kunnen maken moet er bewustzijn en kennis zijn om een leefbare wereld te creëren.
  • We moeten veel meer in multidisciplinaire teams oplossingsgericht gaan werken.

  • We missen kennis over hoe iets gemaakt wordt, materiaal impact en de werking van natuurlijke kringlopen.

Hoe kan ik positief bijdragen?

  • Betrekken van materiaal deskundigen voor de materialisatie uitwerking van het bestek (lokale beschikbaarheid, herkomst, bewerking en afdanking).
  • Kennis over volhoudbare landbouw om uit te leggen hoe natuurlijke kringlopen werken. Studenten en ketendialogen hierover organiseren hier valt veel te halen voor profileren van een gastronomisch zeeland (waar komt mijn eten vandaan?)

  • Zelf als overheid mensen in dienst nemen opleiden en uitwisselingsprogramma’s met ondernemers opzetten (kennisnetwerk).

  • Een jeugdraad instellen om bewustzijn te verhogen bij Bestuurders. Betrek het Greenoffice bij je project.

Partners

Bij wie  en waar kan ik meer informatie krijgen Zeeland:

SDG challenge HZ, Pieter-Bart Visscher

Technasium, Pieter Swerus

SDG MAEX Alien Kok

SDG inkoop spel MVI platform

SDG stages

Milieu educatie centra lokaal en landelijk

Bewustzijn apps: bv Ecosia zoekmachine, Peerby

Human capital agenda, Anita de Moor

Zeeuws ruimtelijk Decreet, Ro Koster

Geenoffice HZ, Ingrid de Vries 

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?