Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Energie

SDG indicator: 16.1 

Toelichting SDG indicator

Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven.

Korte uitleg impact

  • Hoewel er geen sancties op Russisch gas gelden, komt er vrijwel geen Russisch gas via pijpleidingen meer binnen in Nederland. Voor de oorlog in Oekraïne was dit 25% van de Nederlandse import. Daarnaast is het percentage vloeibaar gas (LNG) uit Rusland gehalveerd van 30% in 2021 naar 15% nu. De verminderde import van gas uit Rusland is grotendeels opgevuld met LNG maar ook met meer import uit België (verdubbeling) en het Verenigd Koninkrijk. De import van Russisch gas is ook in Europa de afgelopen tijd flink afgebouwd. Voor de oorlog in Oekraïne lag het aandeel Russisch gas op zo’n 45%. Inmiddels ligt dit op zo’n 10%.

Vraag voor leveranciers

  • Hoe wordt gegarandeerd dat er geen gas uit Rusland wordt ingekocht in de mix?

Eis/Gunning 

  • Transparantie inzake herkomst gas per bron.

Contractbepaling

  • De inschrijver verleent na contractsluiting medewerking aan het jaarlijk rapporteren over de gas bronnen.

Nieuwe concepten

  • Het is de bedoeling dat Europa in 2027 helemaal onafhankelijk is van Russisch gas. Maar voorlopig worden er door diverse EU-landen nog recordhoeveelheden vloeibaar aardgas uit het land geïmporteerd, blijkt uit cijfers van de non-gouvernementele organsiatie Global Witness, schrijft de Financial Times.

Weblinks

  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas/minder-afhankelijk-worden-van-rusland

PDF link impactkaart Download PDF