Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Energie

SDG indicator: 13.2 

Toelichting SDG indicator

Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

Korte uitleg impact

  • Er is heel weinig groen gas op de markt. Door het compenseren van de CO2 kan energieneutraal ingekocht worden. Onder compensatie wordt verstaan: het compenseren van vrijgekomen broeikasgassen (vertaald naar CO2 -equivalenten) door het vastleggen van CO2 in bomen of het voorkomen van CO2-uitstoot door het investeren in duurzame energie en/of energiebesparing. Er worden geen nadere eisen gesteld aan de wijze van compensatie.

Vraag voor leveranciers

  • Hoe kunnen we gasverbruik terugbrengen?

Eis/Gunning 

  • De door het gasgebruik van de inkopende organisatie vrijgekomen broeikasgassen worden voor 100% gecompenseerd.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer dient zijn contract met een aanbieder van CO2-emissierechten te overleggen, waarmee wordt aangetoond dat het gasgebruik van de inkopende organisatie door de opdrachtnemer voor 100% wordt gecompenseerd. Indien opdrachtnemer nog niet beschikt over een dergelijk contract voor de compensatie van broeikasgassen, dient hij deze uiterlijk binnen [X] maanden na ingangsdatum van de overeenkomst te hebben afgesloten.

Nieuwe concepten

  • Op dit moment wordt in Nederland vooral groen gas geproduceerd door bedrijven uit de landbouwsector, voedselindustrie, waterzuivering en afvalverwerking. Deze bedrijven gebruiken hiervoor natte biomassa die als reststroom ontstaat bij hun normale productie. Het gaat om zo’n 250 vergisters (2020) in het land. In de afgelopen jaren zijn daar ook de eerste vergisters op industriële schaal bijgekomen. De kosten voor de productie van groen gas zijn vrij hoog, maar bedrijven kunnen subsidie krijgen voor de productie van biogas en groen gas. In 2020 werd er ongeveer 200 miljoen m3 groen gas ingevoed in het gasnet.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/vermeden-co2/

PDF link impactkaart Download PDF