Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Energie

SDG indicator: 8.7 

Toelichting SDG indicator

Effectieve maatregelen nemen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde stellen aan kinderarbeid in al haar vormen.

Korte uitleg impact

  • In China is mogelijke Oeigoerse dwangarbeid bij productie van poly-silicium, een essentiële grondstof voor zonnepanelen. Ongeveer 70% van al het polysilicium dat wereldwijd wordt gebruikt is in China geproduceerd. Er zijn geen exacte cijfers bekend maar het lijkt erop dat meer dan 40% van het poly-silicium in Xinjiang geproduceerd wordt. Dit poly-silicium wordt over de hele wereld verkocht om te worden verwerkt in onder andere zonnecellen. Het is op dit moment niet met zekerheid te zeggen of een zonnepaneel dat waar ook ter wereld wordt geproduceerd zonnecellen bevat die zijn gemaakt met poly-silicium dat is geproduceerd in Xingjiang. De zonne-energiesector heeft op dit moment nog geen systeem dat dergelijke ‘tracking and tracing’ kan doen. Mede naar aanleiding van deze kwestie wil de sector een dergelijk systeem zo snel mogelijk ontwikkelen en implementeren.

Vraag voor leveranciers

  • Gebruiken jullie poly-silicium? Doen jullie mee om een track en trace op te zetten?

Eis/Gunning 

  • Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in contractbepaling. 

Contractbepaling

  • De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence wordt de naleving van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productie- en toeleveringsketen bevorderd. Opdrachtnemer dient in dit kader een risico analyse van het due diligence-proces uit te voeren uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen: een beschrijving van de gehele keten van het productieproces; een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

Nieuwe concepten

  • Waarom zonnepanelen van ver halen, als de meest groene, duurzame en efficiënte oplossingen om de hoek te vinden zijn? Energyra® zonnepanelen integreren premium monokristallijne zonnecellen met de backcontact technologie en een slim ontwerp. Het resultaat? Geen lood, geen fluor, geen PFAS en de beste opbrengsten per m2.

Weblinks

  • https://www.energyra.com/nl

PDF link impactkaart Download PDF