Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Energie

SDG indicator: 7.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix verhogen.

Korte uitleg impact

  • Door het gebruik van duurzame energie vermijd je CO2 emissies en werk je aan klimaatactie.

Vraag voor leveranciers

  • Maken jullie gebruik van duurzame energie bronnen?

Eis/Gunning 

  • Eis: 100% van de geleverde elektriciteit moet zijn opgewekt met hernieuwbare energiebronnen als omschreven in Richtlijn 2009/28/EG. Gunning: De inschrijver dient aan te geven in welk jaar welk volume aan additioneel opgewekte hernieuwbare elektriciteit gaat worden geleverd ten opzichte van het contractvolume. Als onderbouwing van het opgegeven groeipad dient de inschrijver met zijn inschrijving een plan van aanpak in te dienen waaruit blijkt dat de inschrijver een realistisch beeld schetst van het groeipad. Hoe sneller een groter volume additioneel vermogen kan worden gerealiseerd hoe hoger de waardering. Bij additioneel opgewekte elektriciteit gaat het om nieuw vermogen. Zie ook: kennisdossier duurzame energie.

Contractbepaling

  • Elk jaar moet de garantie van oorsprong voor de hernieuwbare elektriciteit (via CertiQ) worden overlegd inclusief het land van herkomst en locatie waar de energie is opgewekt. Voor biogas moet een certificaat van Vertigas inclusief locatie opwekking worden getoond.

Nieuwe concepten

  • Veel groene stroom op de Nederlandse markt heeft een goedkope buitenlandse GvO (Garantie van Oorsprong) en komt vaak van Scandinavische waterkrachtcentrales. Deze centrales bestaan al tientallen jaren. Deze GvO’s zorgen ervoor dat Nederland op papier groene stroom uit Scandinavië krijgt en Scandinavië krijgt dan op papier grijze stroom uit Nederland. Een keuze voor deze stroom zorgt niet voor nieuwe investeringen in duurzame energiebronnen. Om ervoor te zorgen dat de keuze voor groene stroom tot gevolg heeft dat er meer duurzame energie wordt opgewekt kan een inkopende organisatie het beste kiezen voor wind- of zonne-energie voorzien van een Nederlandse GVO. Zie voor meer informatie de website van milieucentraal.nl.

Weblinks

  • https://www.groenestroomlokaal.nl/

PDF link impactkaart Download PDF