Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Meubilair

SDG indicator: 12.5 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Korte uitleg impact

  • Kantoormeubilair is bij uitstek geschikt om circulair in te kopen, waarmee duurzaamheidsvoordelen te behalen zijn. Denk bijvoorbeeld aan andere verdienmodellen zoals leasen of het afnemen van de ‘dienst’ zitten en aan de aanschaf van tweedehands meubilair in plaats van nieuw, het ‘refurbishen’ (opknappen) van bestaand meubilair of het aanschaffen van modulair opgebouwd meubilair.

Vraag voor leveranciers

  • Maken jullie gebruik van hergebruikte materialen in het product? Wat doen jullie om afgedankt meubilair een tweede leven te geven?

Eis/Gunning 

  • Eis: Beschrijf de mogelijkheden tot herbruikbaarheid (second life) van de geleverde bureaustoelen na de verwachte gebruiksduur. Beschrijf tevens op welke wijze de herbruikbaarheid van geleverde meubilair wordt geborgd. Gunning: Hogere mate van hergebruikte onderdelen en/of materialen en het faciliteren van onderhoud wordt beter gewaardeerd. Beschrijf tevens op welke wijze de mogelijkheden om gebruikte onderdelen en/of materialen (met eenvoudige hulpmiddelen) te scheiden wordt georganiseerd tijdens de gebruiksduur.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer rapporteert over de vermeden primaire grondstoffen van de geleverde meubilair.

Nieuwe concepten

  • Kies voor tweedehands, gebruikt en refurbished kantoormeubilair.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/sdg-12/

PDF link impactkaart Download PDF