Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Meubilair

SDG indicator: 9.4 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op efficient gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.

Korte uitleg impact

  • Alle materialen die we gebruiken voor kantoormeubilair hebben een CO2 voetafdruk. Afhankelijke van het gekozen materiaal (secundair, primair, hernieuwbaar) is deze groter of kleiner. Daarnaast is er energie nodig om het meubilair te bewerken, te transporteren, te onderhouden en bij het afdanken. Door in de gehele levenscyclus deze emissies in beeld te brengen krijg je inzicht in waar je deze omlaag kan brengen. Dit vergemakkelijkt de zoektocht naar innovatieve oplossingen om in de toekomst CO2 positieve producten te leveren.

Vraag voor leveranciers

  • Wat zijn jullie producten met de laagste CO2 voetafdruk tijdens de gehele levensduur?

Eis/Gunning 

  • Eis:De opdrachtnemer levert binnen een jaar na contractverlening een levenscyclusanalyse (LCA) op van het betreffende product of soortgelijk product met soortgelijke opbouw. Indien er meerdere producten worden ingekocht, wordt er in overleg een LCA opgeleverd van tenminste één van de producttypen. De LCA-resultaten omvatten ten minste de klimaatimpact, ofwel carbon footprint, uitgedrukt in CO2-equivalenten, berekend volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol: ‘Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard’ of soortgelijke richtlijnen die de scope duidelijk afbakenen. Het totaalresultaat is ten minste uitgesplitst in de levenscyclusfasen grondstofwinning, productie, (downstream) transport en gebruik. End-of-life is optioneel; indien end-of-life wel is gekwantificeerd in de LCA dienen de resultaten van end-of-life los te worden getoond. Daarmee geeft de opdrachtnemer inzicht in de milieukundige hotspots. Gunning: Een hogere LCA score wordt hoger gewaardeerd.

Contractbepaling

  • De leverancier rapporteert jaarlijks over de hoeveelheid geleverd kantoormeubilair en de circulariteit daarvan (aandeel recycled content per materiaal) of reeds in termen van impacts (bijvoorbeeld CO2 uitstoot) op basis van een afgesproken rekenmethode; evenals het aandeel ingenomen kantoormeubilair en welk aandeel daarvan in nieuwe producten is verwerkt.

Nieuwe concepten

  • Kies voor tweedehands, gebruikt en refurbished kantoormeubilair.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/vermeden-co2/

PDF link impactkaart Download PDF