Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Meubilair

SDG indicator: 8.8 

Toelichting SDG indicator

De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.

Korte uitleg impact

  • De textielindustrie is één van de grootste productieketens wereldwijd. De industrie speelt een sleutelrol bij het bepalen van de werk- en leefomstandigheden voor mensen over de hele wereld. En die omstandigheden zijn nog niet optimaal. ‘Samenwerken aan betere arbeidsomstandigheden en meer zeggenschap voor textielarbeiders in de productieketen’.

Vraag voor leveranciers

  • Waar worden de textiel- en leerproducten gemaakt?

Eis/Gunning 

  • Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. 

Contractbepaling

  • De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence wordt de naleving van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productie- en toeleveringsketen bevorderd. Opdrachtnemer dient in dit kader een risico analyse van het due diligence-proces uit te voeren uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen: een beschrijving van de gehele keten van het productieproces; een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

Nieuwe concepten

  • Hergebruik van lokaal textiel & leer door sociale ondernemers. Annemieke Koster zet zich al jaren in voor eerlijke textiel. Zij is oprichter van Enschede Textielstad, een industriële weverij waar met gerecyclede en lokale garens stoffen voor de mode- en interieurindustrie worden geproduceerd.

Weblinks

  • https://www.imvoconvenanten.nl/nl/kleding-en-textiel/over-convenant/werkwijze/productielocaties en https://www.fairwear.org/ en https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

PDF link impactkaart Download PDF