Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Meubilair

SDG indicator: 3.9 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem.

Korte uitleg impact

  • Voor elektronicaonderdelen ­geldt de mijnbouw als grote vervuiler waarin bovendien ook kinderen worden blootgesteld aan giftige stoffen en gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Ook textiel kan een hoge impact hebben, denk aan schadelijke bestrijdingsmiddelen voor katoenteelt. En bij de productiefabrieken worden chemicaliën gebruikt voor het verven van kleding, leer looien en het viscoseproces.

Vraag voor leveranciers

  • Waar worden de electronica onderdelen ingekocht en waar worden de grondstoffen gewonnen?

Eis/Gunning 

  • Eisen: De producent heeft een geldig milieumanagementsysteemcertificaat conform de norm NEN-EN-ISO 14001:2015. Dit certificaat dient afgegeven te zijn door een certificerende instelling die is erkend door de Raad van Accreditatie. Of een geldig certificaat dat minimaal gelijkwaardig is aan de norm NEN-EN-ISO 14001:2015. Daarnaast is het toegestaan om een gelijkwaardig, eigen alternatief voor een milieumanagementsysteem conform de norm NEN-EN-ISO 14001:2015 aan te dragen. U dient dan te beschikken over een gelijkwaardig en werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Indien u een vergelijkbaar alternatief aandraagt voor NEN-EN-ISO 14001:2015, dan dient u een beschrijving te geven van dit (eigen) milieumanagementsysteem.  Gunning: Het geven van een tweede leven aan kantoormeubilair wordt hoger gewaardeerd.

Contractbepaling

  • Jaarlijks wordt gerapporteerd over het vermeden chemicaliëngebruik ten opzichte van gebruik standaard materialen (eenheid: ton) van het geleverd meubilair. Bij natuurlijke materialen gaat het om pesticidengebruik, bij niet-natuurlijke materialen om andere chemicaliën.

Nieuwe concepten

  • Gebruik in textiel biologisch geproduceerd katoen of andere natuurlijke vezels. Om als zodanig beschouwd te worden, moeten de vezels zijn geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 834/2007. Nog beter hergebruik textiel dit komt in grote hoeveelheden vrij ook vaak ongebruikt!

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/

PDF link impactkaart Download PDF