Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Meubilair

SDG indicator: 1.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen.

Korte uitleg impact

  • Lage lonen zijn een voortdurend probleem voor arbeiders in vele sectoren van de elektronica branche. Veel arbeiders (en dus ook hun gezinnen) moeten strijd leveren om voedsel, gezondheidszorg, een woning en andere essentiële dingen. Een leefbaar loon is een salaris waarvan je volgens een basis-, maar fatsoenlijke standaard met je gezin kunt leven. Om het leefbaar loon in vier grote elektronica producerende regio’s te berekenen, kan de Ankermethode worden gebruikt.

Vraag voor leveranciers

  • Waar worden de electronica onderdelen voor het meubilair ingekocht en op welke wijze is geborgd dat fabrieksarbeiders een eerlijke prijs ontvangen om te voorzien in hun levensonderhoud?

Eis/Gunning 

  • Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. 

Contractbepaling

  • De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence wordt de naleving van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productie- en toeleveringsketen bevorderd. Opdrachtnemer dient in dit kader een risico analyse van het due diligence-proces uit te voeren uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen: een beschrijving van de gehele keten van het productieproces; een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

Nieuwe concepten

  • The UNEP Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products proposes a methodology to develop life cycle inventories. A life cycle inventory is elaborated for indicators (e.g. number of jobs created) linked to impact categories (e.g. local employment) which are related to five main stakeholder groups (e.g., [i] worker, [ii] consumer, [iii] local community, [iv] society and [v] value chain actors).

Weblinks

  • https://www.fairtradenederland.nl/leefbaar-loon/

PDF link impactkaart Download PDF