Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Mobiliteit

SDG indicator: 12.5 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Korte uitleg impact

  • Momenteel schrijft de Europese Unie voor dat minimaal 50 procent van de accu moet worden hergebruikt. Daar kun je al bijna aan komen door enkel de metalen en kunststof beschermlagen om de afzonderlijke componenten te hergebruiken. Om die reden pleiten veel partijen voor aanzienlijk ambitieuzere doelen: 95 tot 97 procent van alle grondstoffen hergebruiken.

Vraag voor leveranciers

  • Hoe worden de onderdelen van de mobiliteitsmiddelen hergebruikt aan het einde van de levensduur?

Eis/Gunning 

  • EIs: Het gebruik van vernieuwde banden bij vervanging van (versleten) banden is verplicht. Vernieuwde banden zijn gebruikte banden waarvan het loopvlak is vernieuwd. Voor de productie van vernieuwde banden zijn minder grondstoffen en energie nodig dan voor nieuwe banden. De inschrijver kan een lijst leveren met het type gebruikte banden in het gebruikte wagenpark (nieuw/vernieuwd, vernieuwbaar/niet vernieuwbaar), om inzicht te geven in de stand van zaken.  Hoger hergebruik van accu’s wordt hoger gewaardeerd.

Contractbepaling

  • Als bij (schade)herstelwerkzaamheden zichtdelen vervangen worden geeft opdrachtnemer aan waar vanuit milieuoverwegingen gebruik kan worden gemaakt van onderdelen van gedemonteerde auto’s (hergebruikte onderdelen). De opdrachtgever neemt op basis daarvan een beslissing.

Nieuwe concepten

  • Northvolt maakt auto-accu’s voor onder andere elektrische auto’s. In 2016 richtten 2 voormalige managers van de elektrische autofabrikant Tesla het bedrijf op. Het doel: de groenste batterij ter wereld te maken. Dit alles om bij te dragen aan de transitie naar schone energie in Europa.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/sdg-12/

PDF link impactkaart Download PDF