Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Mobiliteit

SDG indicator: 12.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

Korte uitleg impact

  • Efficient gebruik van schaarse natuurlijke bronnen door hergebruik van batterijen van electrische vervoersmiddelen en stimuleer deelvervoer ipv eigen vervoer.

Vraag voor leveranciers

  • Hoeveel materiaal is nodig om het product te maken? En welke grondstoffen worden daarvoor gebruikt?

Eis/Gunning 

  • Eis: Het aanbieden van een mobiliteitsapp voor deelvervoer is verplicht. Gunning: % secundair materiaal of biobased materiaal wordt hoger gewaardeerd.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer levert periodiek, namelijk [x], een overzicht aan van de % secundair of biobased materiaal en berekend de vermeden primaire materialen via SDG12 https://mvidatabase.nl/impactmeting/

Nieuwe concepten

  • Deelvervoer is er in soorten en maten. Denk aan fietsen, e-bikes, bakfietsen, scooters en auto’s in verschillende typen. Maar er is ook verschil in de manier waarop je het gebruikt. Soms moet je het vervoer vooraf reserveren, bij een ander systeem kan je het vervoer ter plekke op straat reserveren. Soms moet het vervoer weer terug naar de locatie waar je het geleend hebt (retourtje), bij andere systemen kan je het vervoer een eind verderop weer parkeren en afsluiten.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/sdg-12/

PDF link impactkaart Download PDF