Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Mobiliteit

SDG indicator: 9.4 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op efficient gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.

Korte uitleg impact

  • Biedt mobiliteit aan in plaats van een vervoersmiddel. Veel auto’s staan stil.

Vraag voor leveranciers

  • Wat zijn jullie mobiliteitsdiensten met de laagste CO2 voetafdruk tijdens de gehele levensduur?

Eis/Gunning 

  • De opdrachtnemer levert binnen een jaar na contractverlening een levenscyclusanalyse (LCA) op van het betreffende product of soortgelijk product met soortgelijke opbouw. Indien er meerdere producten worden ingekocht, wordt er in overleg een LCA opgeleverd van tenminste één van de producttypen. De LCA-resultaten omvatten ten minste de klimaatimpact, ofwel carbon footprint, uitgedrukt in CO2-equivalenten, berekend volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol: ‘Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard’ of soortgelijke richtlijnen die de scope duidelijk afbakenen. Het totaalresultaat is ten minste uitgesplitst in de levenscyclusfasen grondstofwinning, productie, (downstream) transport en gebruik. End-of-life is optioneel; indien end-of-life wel is gekwantificeerd in de LCA dienen de resultaten van end-of-life los te worden getoond. Daarmee geeft de opdrachtnemer inzicht in de milieukundige hotspots.

Contractbepaling

  • LCA berekening is niet bedoeld om te vergelijken maar om inzicht te genereren.

Nieuwe concepten

  • Een oudere (tweedehands) elektrische auto een upgrade geven wordt steeds eenvoudiger. Zo is er een aanbieder die batterijcapaciteit kan bijplaatsen in de auto. Daarmee wordt de actieradius verdubbeld, de accudegradatie tegengegaan en het oplaadtempo bij de snellader verhoogd. Dit is nog niet bij alle automerken mogelijk, dus zoek dit vooraf goed uit.

Weblinks

  • https://www.enpuls.nl/media/am2miujf/ce_delft__lca_drie_typen_personenautos_def.pdf

PDF link impactkaart Download PDF