Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Mobiliteit

SDG indicator: 8.8 

Toelichting SDG indicator

De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.

Korte uitleg impact

  • De accu is nog lang niet duurzaam genoeg om twee redenen. Allereerst heb je voor accu’s grondstoffen nodig, zoals kobalt en lithium. Kobalt komt maar op een beperkt aantal plekken ter wereld voor; naar schatting wordt tweederde van de kobalt gewonnen in de Democratische Republiek Congo. Mensenrechtenorganisaties doen regelmatig verslag van de slechte arbeidsomstandigheden in deze mijnen. Vaak vindt er ook kinderarbeid plaats. Ook aan de winning van lithium in bijvoorbeeld Bolivia en China zitten flinke schaduwzijdes, wat betreft mensenrechten, arbeidsomstandigheden, waterverbruik en aantasting van natuur. Dat willen we natuurlijk niet en moet anders. Ten tweede komt bij de productie van accu’s nog steeds veel CO2 vrij. Gemiddeld veroorzaakt het productieproces van de accu meer dan de helft van de totale uitstoot.

Vraag voor leveranciers

  • Wordt er gebruik gemaakt van conflict mineralen?

Eis/Gunning 

  • Eis: Inschrijver dient aan te tonen dat de in het product aanwezige (conflict)mineralen in de toeleveringsketen op verantwoorde wijze worden ontgonnen. Het gaat om de volgende conflict mineralen: kobalt en 3 TG (tantaan, tin, wolfraam en goud). Aan dit criterium wordt in ieder geval voldaan als de smelters die de gebruikte materialen in het te leveren product smelten, zijn opgenomen in de lijst van het Responsible Minerals Initiatief. Wanneer de inschrijver hergebruikte of refurbished producten aanbiedt, geldt dit criterium alleen voor eventueel toegevoegde nieuwe onderdelen. Gunning: Indien de inschrijver kan aantonen dat de in het product aanwezige (conflict)mineralen in de toeleveringsketen op verantwoorde wijze worden ontgonnen, wordt dit hoger gewaardeerd. Het gaat om de volgende conflict mineralen: kobalt, en 3 TG (tantaan, tin, wolfraam en goud). Wanneer de inschrijver hergebruikte of refurbished producten aanbiedt, geldt dit criterium alleen voor eventueel toegevoegde nieuwe onderdelen. Indien aan het refurbished product geen nieuwe onderdelen zijn toegevoegd krijgt het aangeboden product automatisch de hoogste waardering..

Contractbepaling

  • Tips laat het ons weten.

Nieuwe concepten

  • Omdat geen enkel recyclingproces 100% vrij van restmaterialen kan zijn, is hergebruik van accu’s een interessante optie, die ook bekend staat als de “Second Life”-methode. Hier worden de accu’s op een stationaire manier verder gebruikt. Hergebruik is met name ook geschikt omdat de meeste accu’s op het moment van sortering nog een energie-inhoud van 70 tot 80 procent van hun oorspronkelijke capaciteit over hebben.

Weblinks

  • ww.responsiblemineralsinitiative.org

PDF link impactkaart Download PDF