Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Mobiliteit

SDG indicator: 7.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix verhogen.

Korte uitleg impact

  • Laad infrastructuur is noodzakelijk om over te schakelen naar electrisch vervoer of waterstof.

Vraag voor leveranciers

  • Bieden jullie ook support met laad oplossingen voor electrisch vervoer?

Eis/Gunning 

  • Eis: Het aanbieden van inzicht in laadpalen met hernieuwbare energie is verplicht. Gunning: Indien een hoger percentage van de te leveren voertuigen, zowel LDV (light duty vehicle, 3.500 kg), beschikt over een alternatieve aandrijving, wordt dit onderdeel hoger gewaardeerd.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer levert periodiek, namelijk [x] per jaar, een overzicht aan van de voor de opdracht ingezette voertuigen per rit en de CO2 uitstoot. Vermeden CO2 kunnen berekend worden via SDG13 https://mvidatabase.nl/impactmeting/

Nieuwe concepten

  • Bij het toepassen van Vehicle-to-Building (V2B) wordt de elektrische auto gekoppeld aan het gebouw. De stroom opgeslagen in de elektrische auto’s kan daardoor gebruikt worden om de pieken aan stroombehoefte van het gebouw op te vangen. De laadpunten moeten dan wel op dezelfde aansluiting als het gebouw zijn aangesloten. Zo zal er minder van het elektriciteitsnet gevraagd worden.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/vermeden-co2/

PDF link impactkaart Download PDF