Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

ICT hardware

SDG indicator: 12.5 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Korte uitleg impact

  • De electronia en ICT sector is door de EU aangewezen als prioriteit voor het implementeren van the ‘right to repair’, inclusief het recht op updates van verouderde software. Door hergebruik van grondstoffen wordt voorkomen dat deze verbrand worden. Kritische grondstoffen zijn beperkt beschikbaar en door ze te verbranden zijn ze definitief verloren voor toekomstige generaties. Als je langer met een product wilt doen moet het wel repareerbaar zijn. Hiervoor is het van belang om reserve onderdelen te garanderen anders beland een product dat stuk is op de afvalberg.

Vraag voor leveranciers

  • Maken jullie gebruik van hergebruikte materialen in het product?

Eis/Gunning 

  • Eis: De opdrachtnemer draagt zorg (al dan niet via een onderaannemer) voor het inzamelen, data wissen, hergebruiken en recyclen van de te leveren producten en zorgt ervoor dat: datadragende producten worden ingezameld in een beveiligde omgeving, zodat datalekken worden voorkomen; de data van alle ingezamelde datadragende producten wordt gewist; de gebruikte producten worden klaargemaakt voor hergebruik (al dan niet via refurbishment), tenzij dit technisch niet meer mogelijk is; indien hergebruik niet mogelijk is, de producten worden gerecycled, conform de vigerende WEEE-Richtlijn. Gunning: Naarmate de inschrijver meer ervaring heeft met het leveren van hergebruikte apparatuur, wordt dit hoger gewaardeerd. De inschrijver dient aan te geven hoeveel hergebruikte producten, met dezelfde specificaties, hij in de afgelopen twee jaar aan de zakelijke markt heeft geleverd.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer rapporteert halfjaarlijks: welk percentage van de ingenomen producten is klaargemaakt voor hergebruik en welk percentage van de ingenomen producten is gerecycled.

Nieuwe concepten

  • In verband met herbruikbaarheid van het product is het belangrijk dat na het resetten van het toestel naar de fabrieksinstellingen (wissen/wipen) geen data achterblijft op het product. De opdrachtnemer dient uiterlijk binnen 6 maanden na ingangsdatum aan te tonen door onderzoek -uitgevoerd door een onafhankelijke, hierin gespecialiseerde partij- dat het aangeboden product voldoet. Bij voorkeur via een Baseline Security Product Assessment (BSPA), uitgevoerd samen met het NBV (AIVD). Mogelijk zijn producten van de opdrachtnemer reeds eerder gevalideerd (door o.a. het NBV), waarbij aantoonbaar geen data achterblijft.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/sdg-12/

PDF link impactkaart Download PDF