Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

ICT hardware

SDG indicator: 12.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

Korte uitleg impact

  • De electronia en ICT sector is door de EU aangewezen als prioriteit voor het implementeren van the ‘right to repair’, inclusief het recht op updates van verouderde software. Door hergebruik van grondstoffen wordt voorkomen dat deze verbrand worden. Kritische grondstoffen zijn beperkt beschikbaar en door ze te verbranden zijn ze definitief verloren voor toekomstige generaties. Als je langer met een product wilt doen moet het wel repareerbaar zijn. Hiervoor is het van belang om reserve onderdelen te garanderen anders beland een product dat stuk is op de afvalberg.

Vraag voor leveranciers

  • Hoeveel materiaal is nodig om het product te maken? En welke grondstoffen worden daarvoor gebruikt?

Eis/Gunning 

  • Eis: De kunststof behuizing van het product bevat gemiddeld ten minste 10% aan post-consumer gerecyclede kunststoffen, gemeten in verhouding tot het totale gewichtsaandeel kunststof aanwezig in het product. De waarde van ten minste 10% aan post-consumer gerecyclede kunststoffen (PCM) geldt alleen voor producten waarin meer dan 100 gram aan kunststoffen aanwezig is. Dit is aan te tonen via de technische productspecificaties of andere documentatie waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan. De opdrachtnemer is vrijgesteld van dit criterium indien er hergebruikte of refurbished producten worden geleverd. Gunning: Hoger % secundair materiaal of biobased materiaal wordt hoger gewaardeerd

Contractbepaling

  • De inschrijver levert na contractsluiting instructies voor de inkopende organisatie ten aanzien van de beste reparatiemogelijkheden wanneer het product veelvoorkomende defecten vertoont (ongeacht of deze defecten binnen de garantie vallen). Deze instructies dienen overzichtelijk te zijn en in detail uit te leggen welke handelingen de inkopende organisatie kan uitvoeren bij elk van deze defecten. Deze instructies worden, indien de inkopende organisatie dit wenst, besproken in een gesprek, uiterlijk in de eerste maand van de contractperiode. Dat kan een gesprek zijn tussen de opdrachtnemer en de inkopende organisatie of de opdrachtnemer kan zorgen dat een deskundige derde partij, zoals de merkeigenaar, dit gesprek voert met de inkopende organisatie. Indien gekozen wordt voor vervanging middels een swap met een gebruikt/ refurbished/ remanufactured model mag (na expliciet akkoord inkopende organisatie) hiervan worden afgeweken. In een dergelijk geval hoeven desbetreffende instructies niet online beschikbaar worden gesteld.

Nieuwe concepten

  • Closing the loop (CTL) zamelen mobieltjes in Afrikaanse landen in voor een vast bedrag per ingekochte mobiel. Hierna zorgt men ervoor dat de afgedankte telefoon in Afrika lokaal wordt hergebruikt of naar gecertificeerde verwerkers wordt gebracht.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/sdg-12/

PDF link impactkaart Download PDF