Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

ICT hardware

SDG indicator: 8.8 

Toelichting SDG indicator

De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.

Korte uitleg impact

  • Kobalt wordt vaak op een onverantwoorde manier opgegraven. Met tunnels van tientallen meters diep die kunnen instorten, omdat ze niet goed worden gestut. Bovendien komt er kobaltstof vrij door het hakken in de grond. Dat stof kan een dodelijke longziekte veroorzaken. De mijnwerkers dragen geen beschermende maskers. Uit armoede gedwongen werken ze onder deze riskante omstandigheden.

Vraag voor leveranciers

  • Wordt er gebruik gemaakt van conflict mineralen?

Eis/Gunning 

  • Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. Gunning: Indien de inschrijver kan aantonen dat de in het product aanwezige (conflict)mineralen in de toeleveringsketen op verantwoorde wijze worden ontgonnen, wordt dit hoger gewaardeerd. Het gaat om de volgende conflict mineralen: kobalt, en 3 TG (tantaan, tin, wolfraam en goud). Wanneer de inschrijver hergebruikte of refurbished producten aanbiedt, geldt dit criterium alleen voor eventueel toegevoegde nieuwe onderdelen. Indien aan het refurbished product geen nieuwe onderdelen zijn toegevoegd krijgt het aangeboden product automatisch de hoogste waardering.

Contractbepaling

  • De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence wordt de naleving van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productie- en toeleveringsketen bevorderd. Opdrachtnemer dient in dit kader een risico analyse van het due diligence-proces uit te voeren uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen: een beschrijving van de gehele keten van het productieproces; een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

Nieuwe concepten

  • De Fairphone 3 is makkelijk te fixen zodat je ‘m langdurig kunt gebruiken. Alle zes modules zijn verkrijgbaar in onze shop, van de accu tot de audio jack.

Weblinks

  • ww.responsiblemineralsinitiative.org

PDF link impactkaart Download PDF