Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

ICT hardware

SDG indicator: 7.3 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de globale energie-efficiëntie verdubbelen.

Korte uitleg impact

  • Door efficient met energie om te gaan en de energiebesparingsopties te kiezen vermijd je CO2 emissies en werk je aan klimaatactie.

Vraag voor leveranciers

  • Wat doen jullie aan energiebesparing?

Eis/Gunning 

  • Eis: Beeldschermen voldoen aan het minimale energielabel conform richtlijn EU/2017/1369 en EU/2019/2013. Het minimale energielabel is afhankelijk van de grootte van het beeldscherm. Gunning: Er worden punten toegekend als het product energie-efficiënter is dan de voorgeschreven waarde van het maximaal vereiste typische energieverbruik in de Europese richtlijn.

Contractbepaling

  • Voor elk geleverd model moeten de inschrijvers het geldige energie-etiket verstrekken dat is afgegeven overeenkomstig de EU-verordening inzake energie-etikettering (Verordening (EU) 2017/1369).

Nieuwe concepten

  • Vanaf 31 maart 2021 registreren leveranciers van computermonitoren hun apparaten in de EPREL-database alvorens ze op de Europese markt te verkopen. Aanbestedende diensten (en consumenten) kunnen in de productdatabase zoeken naar energie-etiketten en productinformatiebladen, met inbegrip van de energieklasse. De beschikbaarheid van apparaten met de gevraagde prestaties en kenmerken kan rechtstreeks worden nagegaan via de EPREL-database. Tot de informatie in het productinformatieblad behoren onder meer de schermdiagonaal in cm en de schermresolutie in pixels.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/vermeden-co2/

PDF link impactkaart Download PDF