Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

ICT hardware

SDG indicator: 5.5 

Toelichting SDG indicator

Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

Korte uitleg impact

  • De inkomensongelijkheid is helaas overal een probleem. Ook in de Westerse wereld krijgen vrouwen voor hetzelfde werk gemiddeld 15% minder loon dan mannen. De kloof voor economische participatie (meedoen op de arbeidsmarkt) loopt op tot wel 82% in landen zoals India, Pakistan, Syrië, Jemen, Irak en Afghanistan. Dat wil zeggen dat in die landen de kloof voor maar 18% gesloten is.

Vraag voor leveranciers

  • Wat doen jullie eraan om genderongelijkheid te verkleinen?

Eis/Gunning 

  • Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich tot het opstellen van een gendergelijkheidsplan. de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. 

Contractbepaling

  • Het voldoen aan het plan en prestatie wordt gedurende de contractperiode jaarlijks aangetoond.

Nieuwe concepten

  • Een gendergelijkheidsplan kan worden opgesplitst in verschillende stappen of fasen (Ellemers et al., 2018). In de analysefase wordt genderspecifieke data verzameld; procedures, processen en praktijken worden kritisch geëvalueerd om genderongelijkheden- en vooroordelen in beeld te brengen. In de planningsfase worden de doelstellingen geformuleerd; er wordt besloten welke acties en maatregelen worden ingezet om de geïdentificeerde problemen te verhelpen. In deze fase worden ook de middelen en verantwoordelijkheden toegekend en worden afspraken gemaakt over de tijdlijn. In de implementatiefase worden activiteiten doorgevoerd en wordt actief gewerkt aan uitbreiding van het netwerk van belanghebbenden.

Weblinks

  • https://www.womeninc.nl/publicaties-tools-en-onderzoek

PDF link impactkaart Download PDF