Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 14.1 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.

Korte uitleg impact

  • Plastic vergaat niet, maar breekt af tot steeds kleinere deeltjes. Deze microplastics worden zelfs gevonden in ons bloed. De oceaan is vol met (micro) plastic afkomstig van zwerfafval zoals drinkflesjes en verpakkingsmateriaal. Daarom moeten we af van eenmalig plastic gebruik.

Vraag voor leveranciers

  • Wat doen jullie om plastic verpakkingen te minimaliseren? Hoe scheiden jullie het plastic zodat het gerecycled kan worden?

Eis/Gunning 

  • De inschrijver dient aan te geven op welke manier de door hem gekozen disposables na gebruik kunnen worden ingezameld en verwerkt, bijvoorbeeld via recyclen, vergisten, composteren of verbranden. De inschrijver zegt toe medewerking te verlenen aan het afvalverwerkingsplan van de opdrachtgever.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer rapporteert jaarlijks over de vermeden primaire materialen die gebruikt zijn voor de verpakking.

Nieuwe concepten

  • Verpakkingsvrije (lokale) producten of verpakkingsproducten die composteerbaar zijn.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/sdg-12/

PDF link impactkaart Download PDF