Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 13.3 

Toelichting SDG indicator

De bewustwording verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

Korte uitleg impact

  • De productie van plantaardige eiwitrijke voedingsmiddelen veroorzaakt veel minder CO2 uitstoot dan vlees. Voor 1 kilo vlees is bijvoorbeeld gemiddeld 5 kilo plantaardig materiaal (veevoer) nodig. Dat geldt ook voor vleesvervangers die gemaakt zijn van zuivel.  Om dit veevoer te maken zijn veel grondstoffen, land, water en energie nodig. Een veelvoud van de hoeveelheid die nodig is voor dezelfde hoeveelheid eiwit in plantaardige producten.

Vraag voor leveranciers

  • Hoe maken jullie zichtbaar welke producten minder CO2 uitstoot hebben?

Eis/Gunning 

  • Eis: De inschrijver dient te beschrijven wat hij in het standaardmenu voor vergaderlunches (banqueting map) zal serveren. Er dient een vegetarische optie en een veganistische (100% plantaardige) optie te zijn. Indien een bestelsysteem aan de orde is, dient de optie zonder dierlijke eiwitten (de veganistische) als eerste in het bestelsysteem te zijn gepresenteerd. De andere opties volgen met de minste hoeveelheid dierlijke eiwitten als eerste en de meeste hoeveelheid dierlijke eiwitten als laatste. Gunning:De inschrijver dient te beschrijven wat hij in het standaardmenu voor vergaderlunches (banqueting map) zal serveren. Het standaardmenu dient een laag gehalte aan dierlijke eiwitten te bevatten. Hoe lager het percentage dierlijke eiwitten (van het totaal aan eiwitten) hoe hoger dit onderdeel wordt gewaardeerd. Er dient een vegetarische optie en een veganistische (100% plantaardige) optie te zijn. Indien een bestelsysteem aan de orde is, dient de optie zonder dierlijke eiwitten (de veganistische) als eerste in het bestelsysteem te zijn gepresenteerd. De andere opties volgen met de minste hoeveelheid dierlijke eiwitten als eerste en de meeste hoeveelheid dierlijke eiwitten als laatste.

Contractbepaling

  • De inschrijver verleent na contractsluiting medewerking aan het berekenen van de vermeden CO2-uitstoot van het assortiment. Onderdeel hiervan is het aanleveren van inkoopgegevens volgens een af te spreken format.

Nieuwe concepten

  • Seizoensgroenten zijn gezond en hebben minder CO2 emissies van transport en opslag.

Weblinks

  • https://transitiecoalitievoedsel.nl

PDF link impactkaart Download PDF