Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 12.5 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Korte uitleg impact

  • Om je afvalvolume te verminderen is het slim om eens goed te kijken naar hoe de producten zijn verpakt? Zijn er alternatieven met minder verpakkingsmateriaal? Kijk daarnaast naar de producten die je meegeeft of op tafel zet. Van welk materiaal zijn de meeneembekers gemaakt? Zijn de suikerzakjes en de pepermuntjes/snoepjes apart verpakt? Door kleinere porties te serveren verminder je ook je inkoop en kan je dus verspilling voorkomen. Overweeg daarnaast om één keer in de week een ‘restjesdag’ in te plannen. Een goedkopere maaltijd gemaakt van de restjes uit de koeling.

Vraag voor leveranciers

  • Hoe wordt afval van verpakkingsmateriaal voorkomen?

Eis/Gunning 

  • Eisen: Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 80% uit post-consumer gerecycled karton te bestaan. Wanneer niet-biobased kunststof folie of -vellen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 75% uit gerecycled materiaal te bestaan. Bij dit criterium gaat het om materiaal dat afkomstig is van producten die al een eerdere gebruiksfunctie hebben vervuld, zoals consumentenafval (post-consumer fase). Gunning: Naarmate de inschrijver zorg draagt voor betere mogelijkheden tot hergebruik of recycling van de verpakking wordt dit deel van de inschrijving hoger gewaardeerd. Hergebruik en meervoudig gebruik wordt hoger gewaardeerd dan recycling. 

Contractbepaling

  • De inschrijver dient een toelichting te geven op de verpakkingskeuze, waarbij hij aansluit bij de Essentiële Eisen die uit de Europese Richtlijn Verpakkingen en het Besluit beheer verpakkingen voortkomen. Het doel van deze eis is dat de inkopende organisatie inzicht krijgt in de onderbouwing van de leverancier voor de verpakkingskeuze en de rol die de verpakkingsleverancier speelt bij het verduurzamen van de verpakking. De eis stimuleert de keuze voor een verpakking die het meest optimaal is voor het milieu, door de bewuste keuze en communicatie hierover.

Nieuwe concepten

  • Het Afvalfonds Verpakkingen heeft een afvalwijzer met tips https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/sites/default/files/2023-03/De%20Plastic%20Wijzer.pdf

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/sdg-12/

PDF link impactkaart Download PDF