Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 12.3 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst.

Korte uitleg impact

  • Wereldwijd wordt jaarlijks een derde van het voedsel verspild. In Nederland is dit iets lager 25%. Onderzoek laat zien dat dit voor buffetten nog hoger ligt namelijk op 50%. Door voedselverspilling tegen te gaan dragen we bij aan het verminderen van CO2, is er meer voedsel beschikbaar voor een groeiende wereld bevolking en wordt geld bespaard. [bron: https://samentegenvoedselverspilling.nl/]

Vraag voor leveranciers

  • Wat doen jullie om voedselverspilling te voorkomen?

Eis/Gunning 

  •  De opdrachtnemer beschikt over schriftelijke procedures waarin de door hem toegepaste beste praktijken voor het voorkomen van voedselverspilling worden beschreven. Daarnaast meet de opdrachtnemer alle voedselverspilling en rapporteert hierover periodiek aan de opdrachtgever, uitgedrukt in kilogram verspild voedsel dat voor menselijke consumptie was bedoeld.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer meet alle voedselverspilling en rapporteert hierover periodiek aan de opdrachtgever. https://samentegenvoedselverspilling.nl/tools-voor-impact/actielijn-1/

Nieuwe concepten

  • Wist je dat een buffet tot 50% meer voedselafval genereert? https://samentegenvoedselverspilling.nl/tools-voor-impact/actielijn-2/buffetten/

Weblinks

  • https://samentegenvoedselverspilling.nl

PDF link impactkaart Download PDF