Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 8.3 

Toelichting SDG indicator

Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken, ook door het afschaffen van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en door het bevorderen van de geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht.

Korte uitleg impact

  • Het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie en het creëren van gelijkwaardige kansen moet de basisnorm worden voor iedereen op de arbeidsmarkt. Uitsluiting en discriminatie van individueel talent op de arbeidsmarkt vanwege bepaalde (vermeende) groepskenmerken komt te vaak voor. Discriminatie komt niet alleen voort uit kwaadwillende motieven, maar ook vaak vanuit onbewuste vooroordelen en onbekendheid.

Vraag voor leveranciers

  • Wat doen jullie tegen discriminatie?

Eis/Gunning 

  •  De inschrijver heeft een beleid om discriminatie tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het ondertekenen van de charter Diversiteit van de SER.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer dient periodiek te rapporteren over situaties waar discriminatie is gemeld.

Nieuwe concepten

  • Het kennis platform Charter Diversiteit: richt zich op meerdere dimensies van diversiteit: culturele diversiteit, sekse, LHBTI+, leeftijd en arbeidsvermogen. Het uitgangspunt is een open organisatiecultuur waar verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. Bedrijven kunnen dit ondertekenen en krijgen dan support.

Weblinks

  • https://www.ser.nl/nl/thema/diversiteitinbedrijf/charter-diversiteit

PDF link impactkaart Download PDF