Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 7.3 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de mondiale energie-efficiëntie verdubbelen.

Korte uitleg impact

  • Door efficient met energie om te gaan en de energiebesparingsopties te kiezen vermijd je CO2 emissies en werk je aan klimaatactie.

Vraag voor leveranciers

  • Wat doen jullie aan energiebesparing?

Eis/Gunning 

  • Eis: Het energiegebruik van de automaten overschrijdt de volgende grenswaarden niet. Grenswaarden gemeten volgens protocol EVA EMP 3.1B of de onderliggende DIN 18873-2. Gunning: De opdrachtnemer moet driejaarlijks een verbeterplan voor een efficiëntere inzet van het automatenpark, transportmiddelen, verlichting en keukenapparatuur aanleveren, waarbij ook de capaciteit van de automaten wordt betrokken.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer moet een verbeterplan voor een efficiëntere inzet van het automatenpark, transport, verlichting en keukenapparatuur aanleveren.

Nieuwe concepten

  • Het protocol, (een format voor een zelfverklaring volgens EVA EMP 3.1B), is gratis op te vragen bij de European Vending Association.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/vermeden-co2/

PDF link impactkaart Download PDF