Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 7.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix verhogen.

Korte uitleg impact

  • Door het gebruik van duurzame energie voor de bereiding van voedsel vermijd je CO2 emissies en werk je aan klimaatactie.

Vraag voor leveranciers

  • Uit welke bron halen jullie de electra en warmte nodig voor het bereiden van voedsel?

Eis/Gunning 

  • Eis: De inschrijver moet de CO2 emissies van het electra en gas verbruik voor de catering begroten en de daadwerkelijke hoeveelheid registeren. Gunning: Naarmate een groter aandeel van het geleverde gas en/of electra is voorzien van een certificaat voor duurzame opwekking, wordt de inschrijving naar rato hoger gewaardeerd. De inkopende organisatie waardeert het leveren van hernieuwbaar gas met een meerprijs van [X] €/Nm3.

Contractbepaling

  • Het voldoen aan het invullen van de ambitie voor vermeden CO2 en het tenminste op jaarbasis registeren van de werkelijke CO2 emissies. Bijvoorbeeld via de SDG13 impact tool https://mvidatabase.nl/impactmeting/

Nieuwe concepten

  • Gebruik niet te veel water als je kookt. Een klein laagje water – zodat het niet droog kookt – is voldoende. Daardoor blijven ook meer vitamines behouden.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/vermeden-co2/

PDF link impactkaart Download PDF