Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 6.1 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

Korte uitleg impact

  • Door het aanbieden van tapwater zorg je voor een betaalbaar alternatief bij de maaltijd en voorkom je transport en verpakkingsafval.

Vraag voor leveranciers

  • Bieden jullie kraanwater aan?

Eis/Gunning 

  • In de eetgelegenheid wordt voor de gasten gratis kraanwater aangeboden. Een bestelling voor een lunch, vergaderservice of banquetingservice dient standaard te worden aangevuld met karaffen kraanwater (incl. glazen of papieren wegwerpbekers, die moeten zijn gemaakt van papiervezels uit duurzaam beheerde bossen/gewassen). Ruimtes waar een hygiënisch watertappunt aangesloten op de drinkwaterleiding aanwezig is, zijn uitgezonderd van dit criterium.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer rapporteert over de locaties waar (gratis) kraanwater wordt aangeboden

Nieuwe concepten

  • Ecotapwater of drinkwaterpunten van drinkwaterbedrijven.

Weblinks

  • https://www.ecotapwater.nl/

PDF link impactkaart Download PDF