Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 2.4 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren

Korte uitleg impact

  • Tegenwoordig is vruchtbare grond wereldwijd schaars geworden. Om een groeiende wereldbevolking te kunnen voeden is het belangrijk om landbouwconcepten toe te passen die de bodemkwaliteit verbeteren. Een gezonde bodem kan veel ‘diensten’ leveren. Voedselproductie is er daar maar één van. Andere belangrijke diensten zijn bijvoorbeeld waterberging en klimaatregulatie. Organische stof en bodembiodiversiteit zijn cruciaal voor voedselproductie door hun belangrijke rol in de nutriëntenvoorziening, ziekte- en plaagregulering en bodemstructuurvorming,

Vraag voor leveranciers

  • Welke landbouwmethodes worden er gebruikt voor de producten die jullie aanbieden in het assortiment? Op welke wijze wordt gezorgd voor de bodemgezondheid?

Eis/Gunning 

  • Eis: Alle plantaardige producten in het assortiment bestaan uit producten die zijn voorzien van een topkeurmerk dat goed scoort op milieueisen, of een gelijkwaardig keurmerk of gelijkwaardigheid kan aantonen hieraan. Met het assortiment wordt het gehele portfolio aan te consumeren producten bedoeld dat wordt ingekocht ten behoeve van de opdracht. Van dit criterium zijn uitgezonderd: peulvruchten, frisdranken, bier en wijn (zie hiervoor het betreffende gunningscriterium). Let op dat het keurmerk gaat over waar het plantaardige product wordt geteeld/geproduceerd, niet waar dit product wordt verwerkt en/of verpakt. Gunning: Naarmate de inschrijver kan aantonen dat een hoger percentage van de plantaardige producten in het assortiment is voorzien van één van de volgende keurmerken voor biologische landbouw: Europees Bio-keurmerk; EKO-keurmerk; Demeter of gelijkwaardig, of is voorzien van een keurmerk voor duurzame landbouw, zoals ‘On the way to PlanetProof’ (OPP) of een gelijkwaardig keurmerk, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd. In geval van een gelijkwaardig keurmerk dient de gelijkwaardigheid te worden aangetoond met een onafhankelijke toetsing.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer rapporteert periodiek het percentage producten die zijn voorzien van een Europees Bio-keurmerk; EKO-keurmerk; Demeter keurmerk; keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ (OPP) of gelijkwaardige keurmerken.

Nieuwe concepten

  • De Wageningen University & Research (WUR) werkt samen met boeren aan haalbare oplossingen om de akkerbouw te verduurzamen. Meer informatie leest u op de website Boerderij van de Toekomst.

Weblinks

  • https://www.goodfoodclub.nu/themas/lokaal/

PDF link impactkaart Download PDF