Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 2.1 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 een einde maken aan honger en voor iedereen, in het bijzonder de armen en de mensen die leven in kwetsbare situaties, met inbegrip van kinderen, toegang garanderen tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel en dit het hele jaar lang.

Korte uitleg impact

  • 1.2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De voedselbank in Nederland helpt wekelijks 120.000 mensen met voedselhulp en gaat zo voedselverspilling tegen. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu. Voedselverspilling betreft voedsel dat geschikt is voor menselijke consumptie en dat wordt weggegooid, al dan niet na de houdbaarheidsdatum of na bederf (FAO 2013).

Vraag voor leveranciers

  • Wat doen jullie met voedsel dat overblijft? Op welke wijze wordt voorkomen dat voedsel verspilt wordt?

Eis/Gunning 

  • De opdrachtnemer beschikt over schriftelijke procedures waarin de door hem toegepaste beste praktijken voor het voorkomen van voedselverspilling worden beschreven. Daarnaast meet de opdrachtnemer alle voedselverspilling en rapporteert hierover periodiek aan de opdrachtgever, uitgedrukt in kilogram verspild voedsel dat voor menselijke consumptie was bedoeld.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer meet alle voedselverspilling en rapporteert hierover periodiek aan de opdrachtgever.

Nieuwe concepten

  • Met de Too Good To Go-app eet je goed en maak je impact. Red Verrassingspakketten met goed eten voor een nog betere prijs van restaurants en winkels bij jou in de buurt.

Weblinks

  • https://samentegenvoedselverspilling.nl/orbisk-voedselafvalmonitor/

PDF link impactkaart Download PDF