Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Catering

SDG indicator: 1.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen

Korte uitleg impact

  • De Rijksoverheid heeft catering geïdentificeerd als risicocategorie met betrekking tot sociale misstanden in de inkoopketen zoals hongerlonen. Koffie is een product waarvoor dit kan gelden. Door zeker te stellen dat er koffie wordt ingekocht bij organisaties die deze misstanden tegengaan heeft dit positieve impact op leefbare lonen in de (inter)nationale keten.

Vraag voor leveranciers

  • Bij wie wordt de koffie, thee, chocolade ingekocht en op welke wijze is geborgd dat boeren en landarbeiders een eerlijke prijs ontvangen om te voorzien in hun levensonderhoud?

Eis/Gunning 

  • Koffie, thee en cacao moeten tenminste aantoonbaar voldoen aan de criteria van de internationale Fairtrade standaard of gelijkwaardig.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer rapporteert de fairetrade certificaten van de koffie, thee en cacao aan de opdrachtgever door [x] per jaar inzicht te geven in de certificaten en de geldigheidsdatum.

Nieuwe concepten

  • Brancheorganisaties in de voedingsmiddelensector, maatschappelijke organisaties, vakbonden en rijksoverheid hebben het IMVO convenant Voedingsmiddelensector ondertekend. Check of je cateraar of leverancier van de cateraar daar op staat.

Weblinks

  • https://www.oesorichtlijnen.nl/

PDF link impactkaart Download PDF