Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Bedrijfskleding

SDG indicator: 14.1 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.

Korte uitleg impact

  • Uit diverse studies komt naar voren dat microplasticvezels, die ontstaan tijdens het wassen van kleding, als een van de grootste bronnen van microplastics in het oppervlaktewater gezien kunnen worden. In Nederland komt dit neer op zo’n 110 ton aan microplasticvezels in het oppervlaktewater per jaar. Met de verwachte groei van synthetisch textiel zal deze emissie de komende jaren alleen nog maar toenemen. Microplastics die in de zee worden aangetroffen kunnen worden ingenomen door zeedieren. Het plastic hoopt zich dan op en kan via de voedselketen in de mens terechtkomen.

Vraag voor leveranciers

  • Hebben jullie alternatieven voor synthetisch textiel? Of voor het afvangen van microplastics tijdens het reinigen?

Eis/Gunning 

  • Eis: Microplastics mogen bij het wassen niet vrijkomen in het afvalwater dat geloosd wordt. Gunning: Naarmate de opdrachtnemer meer natuurlijke materialen aanbied wordt dit hoger gewaardeerd.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer rapporteert over microplastics door [x] per jaar inzicht te geven op welke wijze de micro plastics zijn afgevangen bij het reinigen voor synthetische kleding..

Nieuwe concepten

  • Het PlanetCare-filter wordt op uw wasmachine bevestigd en vangt microplastics op voordat ze in uw afvoer terechtkomen.

Weblinks

  • https://planetcare.org/nl-nl/pages/fibrestop-project-europe

PDF link impactkaart Download PDF