Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Bedrijfskleding

SDG indicator: 13.3 

Toelichting SDG indicator

De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

Korte uitleg impact

  • Geschat wordt verder dat de textielindustrie verantwoordelijk is voor 10% van alle CO2 -uitstoot ter wereld. Dat is meer dan de uitstoot van de internationale luchtvaart en zeescheepvaart samen.

Vraag voor leveranciers

  • Hoe maken jullie zichtbaar welke producten minder CO2 uitstoot hebben?

Eis/Gunning 

  • De opdrachtnemer moet in beeld brengen wat de CO2 emissies zijn van de producten en een verbeterplan voor een efficiënter energieverbruik maken en uitvoeren.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer dient periodiek te rapporteren over de uitvoer van de energiereductie in de keten.

Nieuwe concepten

  • Een nieuw gepubliceerde life-cycle assessment (LCA), uitgevoerd in opdracht van de Europese textielhergebruik en -recycling industrie, bevestigt de aanzienlijke CO2- en waterbesparing door het hergebruiken van textiel in vergelijking met het produceren van nieuwe kleding. De milieu impact van hergebruik van textiel is 70 keer lager, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met wereldwijde export voor hergebruik inclusief transport emissies.

Weblinks

  • https://www.sympany.nl/

PDF link impactkaart Download PDF