Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Bedrijfskleding

SDG indicator: 12.5 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Korte uitleg impact

  • Europese Textielstrategie die erop is gericht om innovatie en hergebruik in de sector te stimuleren en het fenomeen van Fast Fashion tegen te gaan (Strategy for textiles (europa.eu)) gecombineerd met de Europese Sustainable Products Initiative voor beter ontworpen producten (https://ec.europa.eu/info/ law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative_en)

Vraag voor leveranciers

  • Maken jullie gebruik van hergebruikte materialen in het product?

Eis/Gunning 

  • Eis: Het percentage hergebruikte vezels inclusief herkomst en biobased materialen moet gespecificeerd worden ten opzichte van het totale gewicht in kg. Gunning: Naarmate de inschrijver zorgt voor een hoger percentage inname, recycling en hoogwaardige toepassing van de bedrijfskleding die tijdens de looptijd van het contract van gebruikers retour komt wordt de inschrijving hoger gewaardeerd. De inschrijver dient aan te geven wat er aan het einde van de levensduur van het door hem geleverde textiel gebeurt en of hij de afgedankte kleding retour neemt. Hoeveel (in percentage van beschikbaar textiel, waarmee wordt bedoeld: de bedrijfskleding die tijdens de looptijd van het contract van de gebruikers retour komt) wordt er ingezameld? Hoeveel procent wordt er hergebruikt? Hoeveel procent wordt er gerecycled? Welke nieuwe toepassing kan het gerecyclede materiaal krijgen? Daarnaast dient hij aan te geven welke percentages en toepassingen hij verwacht te gaan halen voor het textiel dat hij ingevolge deze opdracht zou leveren.

Contractbepaling

  • Het voldoen aan het invullen van de ambitie voor vermeden primaire materialen en het tenminste op jaarbasis registeren van de werkelijke vermeden primaire materialen. Dit kan via de SDG impact tool voor SDG12: https://mvidatabase.nl/impactmeting/

Nieuwe concepten

  • Om de retourstroom te regelen van werkschoenen is er een circulaire footwear alliance gestart door o.a. Emma. Daarnaast heeft EMMA een circulaire schoen ontwikkeld. De circulaire schoenen die EMMA heeft ontwikkeld besparen 3,8 kg CO2.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/sdg-12/

PDF link impactkaart Download PDF