Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Bedrijfskleding

SDG indicator: 10.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

Korte uitleg impact

  • Bij het zoeken naar werk geeft 13% van de sollicitanten aan discriminatie te hebben ervaren. Wanneer degenen die twijfelden of er sprake is geweest van discriminatie worden meegeteld, dan is dat maar liefst het dubbele. De gronden waarop met name discriminatie wordt ervaren bij het zoeken naar werk is leeftijd, gevolgd door migratieachtergrond. Ook mensen met een beperking ervaren op dit terrein relatief veel discriminatie.

Vraag voor leveranciers

  • Wat doen jullie om groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te bieden op werk?

Eis/Gunning 

  • Eis: De opdrachtnemer dient periodiek te rapporteren over de uitvoering van social return op basis van een verantwoordingsformulier conform onderstaande aspecten: totaal aantal ingezette Sorcial Return medewerkers (persoon, geen naam vanwege AVG); indicatie ingezette medewerkers (bijv. WWB, WSW, WIA etc.); over deze periode gehaalde waarde en het aantal uren. Gunning: Maatwerk voor Mensen is een werkwijze die ruimte biedt voor een vormvrijere invulling voor maatwerk. Maatwerk voor Mensen heeft een experimenteel en innovatief karakter en gaat over samenwerking tussen HR, Inkoop en leveranciers om meer mogelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het streefpercentage is 5% van de totale waarde van opdrachten binnen de categorie/markt/sector. Zie Maatwerk voor Mensen of de website van PIANOo voor meer informatie over de werkwijze van het Rijk of toepassingsvarianten van andere overheden.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer dient periodiek te rapporteren over de uitvoering van social return.

Nieuwe concepten

  • Suggesties laat het ons weten.

Weblinks

  • https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/Over-de-Prestatieladder-Socialer-Ondernemen

PDF link impactkaart Download PDF