Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Bedrijfskleding

SDG indicator: 7.3 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de mondiale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen.

Korte uitleg impact

  • Door efficient met energie om te gaan en de energiebesparingsopties te kiezen vermijd je CO2 emissies en werk je aan klimaatactie.

Vraag voor leveranciers

  • Wat doen jullie aan energiebesparing bij het transport van de kleding?

Eis/Gunning 

  • De opdrachtnemer moet driejaarlijks een verbeterplan voor een efficiëntere inzet van het automatenpark, transportmiddelen, maken en uitvoeren.

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer moet een verbeterplan voor een efficiëntere inzet van transport meetbaar maken. Bijvoorbeeld via de SDG impactmetingstool https://mvidatabase.nl/impactmeting/

Nieuwe concepten

  • Kies voor combinaties met andere vormen van transport zoals fietscouriers voor de last mile.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/vermeden-co2/

PDF link impactkaart Download PDF