Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Bedrijfskleding

SDG indicator: 7.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix verhogen.

Korte uitleg impact

  • Door het gebruik van duurzame energie voor de productie, opslag en transport worden CO2 emissies vermeden en werk je aan klimaatactie.

Vraag voor leveranciers

  • Uit welke bron halen jullie de electra en warmte nodig voor de opslag en het transport?

Eis/Gunning 

  • De inschrijver moet de CO2 emissies van het transport begroten en de gerealiseerde hoeveelheid registeren.

Contractbepaling

  • Het voldoen aan het invullen van de ambitie voor vermeden CO2 en het tenminste op jaarbasis registeren van de werkelijke CO2 emissies.

Nieuwe concepten

  • Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar manieren om hun transportactiviteiten te verduurzamen en tegelijkertijd de efficiëntie te verhogen. Met de opkomst van elektrisch fietstransport lijkt er een veelbelovende oplossing te zijn ontstaan. Elektrische fietsen met laadcapaciteit bieden de mogelijkheid om snel, gemakkelijk en duurzaam pakketten en goederen te vervoeren.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/vermeden-co2/

PDF link impactkaart Download PDF