Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Bedrijfskleding

SDG indicator: 5.5 

Toelichting SDG indicator

Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

Korte uitleg impact

  • De inkomensongelijkheid is helaas overal een probleem. Ook in de Westerse wereld krijgen vrouwen voor hetzelfde werk gemiddeld 15% minder loon dan mannen. De kloof voor economische participatie (meedoen op de arbeidsmarkt) loopt op tot wel 82% in landen zoals India, Pakistan, Syrië, Jemen, Irak en Afghanistan. Dat wil zeggen dat in die landen de kloof voor maar 18% gesloten is.

Vraag voor leveranciers

  • Wat doen jullie eraan om genderongelijkheid te verkleinen?

Eis/Gunning 

  • Eis: De inschrijver heeft gender aware beleid en programma’s die culturele aspecten analyseren en meenemen in hun plan, maar zonder de onderliggende structuren te veranderen. Mannen en vrouwen profiteren allebei van de inspanningen. Gunning: De inschrijver heeft een plan van aanpak om gelijkheid te versterken als onderdeel van het contract. Hierbij worden de onderliggende sociale structuren, beleid en sociale normen meegenomen.

Contractbepaling

  • Het voldoen aan het plan en prestatie wordt gedurende de contractperiode jaarlijks aangetoond.

Nieuwe concepten

  • Onbewuste vooroordelen zijn vooroordelen die we hebben over bepaalde groepen mensen maar waarvan we ons niet bewust zijn. Die vooroordelen hebben bijvoorbeeld betrekking op uiterlijk, geslacht of seksuele geaardheid. Op de werkvloer kunnen onbewuste vooroordelen een negatief effect hebben op de diversiteit en inclusie in een organisatie.

Weblinks

  • https://www.womeninc.nl/

PDF link impactkaart Download PDF