Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Bedrijfskleding

SDG indicator: 3.9 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling/besmetting van lucht, water en bodem.

Korte uitleg impact

  • De textiel- en kledingindustrie is wereldwijd één van de meest milieubelastende sectoren. Voor de productie van katoen worden veel land, water en chemicaliën gebruikt. Circa 2,5% van het landoppervlak op aarde wordt gebruikt voor de teelt van katoen waarop 22,5% van het totale gebruik van insecticide en 10% van de pesticiden terechtkomt. Voor de productie van polyester is aardolie nodig en bij de productie van viscose worden veel chemicaliën gebruikt.

Vraag voor leveranciers

  • Hoe wordt voorkomen dat chemicaliën worden gebruikt boven de limietwaarden voor schadelijke stoffen volgens OEKO-TEX 100 label?

Eis/Gunning 

  • Eis: De hoeveelheden schadelijke stoffen in de te leveren bedrijfskleding overschrijden niet de limietwaarden zoals opgenomen in het OEKO-TEX Standard 100 label. Gunning: De inschrijver dient inzicht te geven in de productiewijze van het gebruikte katoen, of het textiel van andere natuurlijke vezels, en dit, in geval van IPM of biologische productie, aan te tonen middels certificaten. De inschrijver geeft inzicht in het percentage dat milieuvriendelijk (dat wil zeggen: biologisch of via geïntegreerde gewasbescherming (IPM)) is geproduceerd, ten opzichte van het totale gewicht aan textiel van natuurlijke vezels.

Contractbepaling

  • Het voldoen aan de eis wat betreft gezonder aanbod en prestatie wordt gedurende de contractperiode jaarlijks aangetoond.

Nieuwe concepten

  • Onder invloed van een hernieuwde interesse in het oude ambacht en een verlangen naar slow fashion ontstaan steeds meer initiatieven om textiel- en kledingproductie terug te brengen in Nederland. Een voorbeeld hiervan is Enschede Textielstad (https://enschedetextielstad.nl/), een duurzaam initiatief waarbij kennis, vakmanschap en innovatie worden gebundeld om op een duurzame manier lokaal textiel te produceren (bron Enschede textielstad).

Weblinks

  • https://keurmerkenwijzer.nl/overzicht/kleding

PDF link impactkaart Download PDF