sdg 7 inkoop

 Doel SDG 7

Via de inkoopvraag bijdragen aan betaalbare hernieuwbare energie voor iedereen

Dit doel verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

 

 Waarom is het relevant?

Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. Ten minste 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door energie op gewekt uit fossiele bronnen. 

De Zeeuwse RES beschrijft de Zeeuwse doelen voor 2030: de duurzame energieopwekking van 3 TWh, een CO2-besparing van 49% binnen de mobiliteitssector en een CO2-besparing van 34% binnen de gebouwde omgeving. Tevens kijkt de RES naar de mogelijkheden voor toepassing van groene waterstof en alternatieve energiebronnen zoals aquathermie en industriële restwarmte om te verduurzamen.

 Relevantie inkoop

 • Fossiele brandstoffen zijn eindig en veroorzaken klimaatverandering door de CO2 uitstoot en NOx depositie op natuurgebieden. Er is een mix aan oplossingen nodig van hernieuwbare alternatieven.

 • Duurzame energie en brandstof opnemen in contracten voor tankpassen, leasepark en, stroom en warmte. 

Hoe kan ik positief bijdragen?

 • Bij de verwarming, verlichting van gebouwen is energie nodig die je lokaal kan opwekken.
 • Zorg dat bewoners kunnen participeren in lokaal opgewekte energie bronnen.
 • Bij het wagenpark: aanschaf, lease, beheer en brandstofpas kiezen voor hernieuwbare brandstoffen en aanleg van infra voor oplaadpalen.
 • Onderzoek of je energieopwekking in infrawerken kan integereren bv warmte uit asfalt.
 • Emissieloos materieel en wagenpark de standaard maken.
 • In plaats van diesel direct op het net of via mobiele zonnepanelen energie opwekken tijdens een bouwproject.
 • Micronetwerken van kleinschalig opgewerkte duurzame energiebronnen verbinden zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa, gecombineerd met energieopslag, back-up voorzieningen en beheersystemen. Het netwerk kan gebruikt worden als autonoom systeem, of functioneren in samenhang met een ander, groter netwerk. Als lokaal opgewekte energie lokaal gebruikt wordt is er minder verlies aan transport en distributie.

   

Partners

Bij wie  en waar kan ik meer informatie krijgen in Zeeland:

RES specialisten

H4A waterstofstation Terneuzen Martijn Verschuren.

Zon-atlas

Wind in kaart

Bodem energie 

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?