sdg4 inkoop

 Doel SDG 6

Via de inkoopvraag bijdragen aan schoon water en sanitair voor iedereen

Dit doel verzekert de toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.

 Waarom is het relevant?

Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op andere SDGs zoals voedselveiligheid (SDG2), onderwijs (SDG4) en gezondheid (SDG3). Er wordt nog steeds veel afval weggegooid in water. Om de kwaliteit van water te verbeteren moet deze vervuiling stoppen. Ook moeten alle landen in 2030 een goed werkend waterbeheer systeem hebben.

 Relevantie inkoop

  •  Producten die ingekocht worden hebben  water nodig tijdens de winning van grondstoffen, transport, productie en gebruik.
  • Met de klimaatverandering zijn er meer periodes van hevige neerslag en langere periodes van droogte. Door bij projecten in het ontwerp water opslag en gebruikers van zoetwater mee te nemen wordt de beschikbaarheid van zoetwater vergroot.

Hoe kan ik positief bijdragen?

  • Door bij producten die een significante waterfootprint hebben te vragen naar een berekening en verbeterplannen.
  • Een waterschaarste scan verplicht laten uitvoeren door leveranciers om beter inzicht te krijgen en bewustzijn te vergroten over de risico’s.

  • Bij infra werken ruimte voor wateropslag mee te nemen in het ontwerp. Voorkom dat regenwater te snel in de Westerschelde verdwijnt via de sloten.

  • Reken voor de opslag van regenwater met meerdere waarden: bluswater, beregening gewassen, koeling, sanitair, proceswater en grondwater.

  • Stuur op minder vlees producten in de catering en restaurants.

Partners

Bij wie  en waar kan ik meer informatie krijgen:

Aquaduct water data

Proeftuinen Zeeland Vincent Klap

Rietland Mireille Martens

Acacia water Jouke Velstra

Fresh4C Mariska van Dalen

Living lab schouwen Vincent Klap

Potcast Delta: Bloemkolen van Werner

Waterfootprint 

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?