Doel SDG 3

via de inkoopvraag bijdragen aan een goede gezondheid en welzijn

Dit doel gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud.  

 Waarom is het relevant?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daalde het kindersterftecijfer in 2015 met 53 procent ten opzichte van 1990. Naast het dalen van kindersterfte is het doel om in 2030 een einde te maken aan epidemieën, meer aandacht voor het voorkomen en het behandelen van drugsverslavingen en alcoholmisbruik en het halveren van aantal verkeersdoden.

 Relevantie inkoop

 • Een gezonde werkplek om stress/burnout/RSI te voorkomen.
 • Voldoende beweging stimuleren voor goede gezondheid.
 • Aandacht voor verkeersveiligheid om ongevallen te voorkomen door ontwerp 30 zones etc.
 • Bijdragen aan schone lucht binnen en buiten door voorkomen van luchtverontreiniging fijnstof en VOS.
 • Schadelijke (CRM) stoffen uitbannen en voorkomen dat deze ingekocht worden via leveringen reinigingsmiddelen, conservering van materialen etc.
 • Bijdragen aan een gezonde bodem (koolstof, microben, etc).
 • Geluidsreductie van bouwprojecten en wegverkeer en industrie (stress doden)

Hoe kan ik positief bijdragen?

 • Vraag tijdens de omgevingsdialoog voor projecten (nieuwe omgevingswet) wat je kan betekenen voor de omgeving om de gezondheid en welzijn te verbeteren.
 • Laat het ontwerp team nadenken over hoe ze de omgeving kunnen verleiden om meer te bewegen. Betrek jongeren en scholen.
 • Schrijf emissieloze bouwplaatsen voor en overleg met de aannemers hoe  dit lokaal te organiseren voor alle werken.
 • Meters plaatsen voor projecten om luchtkwaliteit in beeld te brengen. Samen met scholen snuffelfietsen inzetten tijdens de duur van het project.
 • Ontwerpteam moet verplicht ruimte voor fietsers en voetgangers creëren (budget I&W) en inheemse bomen planten (fijnstof).
 • Support onderzoek door medewerkers leveranciers en omwonenden naar gezondheid.
 • Stimuleer gezonde voeding in de katine.

 

Partners

Bij wie  en waar kan ik meer informatie krijgen Zeeland:

Gezonde werkplek specialist 

Groene schoolpleinen

Geluidspecialist

Luchtkwaliteit, Snuffelfietsen schone lucht akkoord (Wim Hage)

Sport akkoord/Jeugdsportfonds (Patrick de Guchteneire)

Carbon Farming (ZLTO).

Landelijk

Alles is gezondheid (Margriet Klos)

Emissieloze bouwplaats

 

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?