Doel SDG 2

SDG 2  doel via de inkoopvraag positief bijdragen aan het uitbannen van honger

Dit doel gaat over het uitbannen van honger. In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door

 

 Waarom is het relevant?

Mondiaal

Volgens het Wereldvoedselprogramma hebben op dit moment 795 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. Dit is ongeveer 1 op de negen mensen wereldwijd. Bijna de helft (45 procent) van de kinderen die voor hun vijfde komen te overlijden sterft aan ondervoeding. Wereldwijd gaan nog steeds 66 miljoen basisschoolkinderen met honger naar school. 

Lokaal

In Zeeland leven 11.000 huishoudens in armoede. Het aantal Zeeuwse huishoudens dat onder de armoedegrens leeft is in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Terneuzen het grootst.

 

 Relevantie inkoop

Productieketens

Wereldwijd wordt 1/3 van het geproduceerde voedsel verspild. 

Van het mondiale landbouwareaal is 75 procent in gebruik voor de productie van veevoer en als grasland.   

Hoe kan ik positief bijdragen?

  • Vraag aan groothandels wat ze doen om voedselverspilling tegen te gaan in de keten. Ze kunnen lokale projecten steunen om voedselverspilling tegen te gaan en producten schenken aan voedselbanken of zelf verdelen in de wijk.
  • Bespreek hoe je gezamenlijk de keten korter kan maken, door direct in te kopen bij de lokale boer. Alternatieven voor vlees te kiezen en voor biologische boeren die actief werken aan bodemgezondheid.
  • Bespreek hoe je het verhaal van SDG 2 kan vertellen aan de consumenten zodat de goede voorbeelden opgeschaald kunnen worden. Alle medewerkers zijn tenslotte zelf ook consumenten en ambassadeurs om de verandering in gang te zetten naar volhoudbare landbouw.

 

Partners

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?