klimaatactie inkoop

 Doel SDG 15

Via de inkoopvraag het leven op land beschermen

Doel is bescherming, herstel en bevorderen van het duurzaam gebruik van ecosystemen, duurzaam bosbeheer, bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie en het terug draaien van het verlies aan biodiversiteit.

 Waarom is het relevant?

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl uitputting van de topbodemlaag zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land. 

 Relevantie inkoop

 • Bij werken kan er uitstoot van stikstof zijn wat bij depositie op natuurgebieden tot lage diversiteit leidt omdat de stikstof minnende planten overheersen en het gebied verarmen.

 • Bij grondwerken wordt er grond verplaatst en kan er vervuiling zijn die moet worden gereinigd alvorens deze grond kan worden hergebruikt.

 • Door producten in te kopen uit niet volhoudbare landbouwmethodes draag je bij aan uitputting van de bodem en klimaat verandering.

 • Als hout wordt toegepast uit bosbouw zorg dan dat dit uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is.

Hoe kan ik positief bijdragen?

 • Stimuleer leveranciers om gebruik te maken van ecosysteem diensten. Beloon leveranciers die werken aan herstel van natuurlijk systemen.

 • Beperk het ruimte beslag van infrawerken en kies voor producten met een beperkt ruimte beslag tijdens de levensduur hebben.

 • Herstel lokale kringlopen door koolstof vast te leggen in de bodem als compensatie maatregel om CO2 nodig voor een product te compenseren.

 • TEEB methodiek gebruiken om de waarde van natuur af te wegen voor grote infra en bouw projecten.

 • Inheemse bomen aanplanten die helpen tegen klimaat actie. Inheemse bomen hebben lagere onderhoudskosten (TCO).

 • Ecoloog betrekken bij projecten die nieuwe ruimte eisen en vrijwilligers van natuurorganisaties betrekken om de natuurwaarde te monitoren.

 • Werk samen met RWS op het gebied van duurzaam bermbeheer.

 • Stem maaibeleid af met opruimacties en mail greenoffice@hz.nl vooraf zodat ze het zwerfafval kunnen opruimen zodat blikjes en plastic het groenafval niet vervuilen.

 • Zorg voor experimenteer ruimte in het contract net als in de natuur moeten we leren via trail & error. 

Partners

Bij wie  en waar kan ik meer informatie krijgen:

TEEB waarde van natuur

InfraNatuur

Kiss the ground Netflix

Zeeuwse Bosvisie (Walter Jonkers)

Tijdelijke natuur, ZMF

Vlinderstichting biodiversiteit

Zeeland Zelf aan de slag IVN

dataportaal.zeeland.nl 

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?