klimaatactie inkoop

 Doel SDG 13

Via de inkoopvraag bijdragen aan klimaatadaptie

Doel is om actie te nemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

 Waarom is het relevant?

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Klimaat actie is nodig om onze omgeving adaptief te maken voor een veranderend klimaat en CO2 emissies te reduceren.

 Relevantie inkoop

 • Bij de (her)inrichting en onderhoud van gebouwen en infrawerken ruimte creëren om  wateroverlast te voorkomen.

 • Bij de aankoop van producten en ontwerpen van werken de CO2 emissies tijdens de gehele levensduur te reduceren. 

Hoe kan ik positief bijdragen?

 • Raw bestekteksten aan passen aan klimaat actie.

 • Emissievrij materieel aan kopen (elektrisch, waterstof of biofuel) samen met andere (Zeeuwse) overheden.

 • De ambities uit de RES verbinden met projecten daar waar kansen zijn voor opwekking en micronetwerken.

 • Opslag van water bij (her)inrichting mee nemen als eis.

 • Kies voor het planten van inheemse bomen en groene  stroken en groene daken.

 • Gunnen op CO2/MKI waarde als de impact significant is.

 • Ontwerp principes hanteren met focus op  minder stenen, meer groen, slim ontwerp met minder (primair) materiaal en combineer water en groen. Neem deze principes  integraal mee in elk ontwerp.

 • Ruimtelijke adaptatie start met het in beeld brengen van de kwetsbaarheden voor: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Check of er een klimaatstresstest is gemaakt voor het gebied en zo niet voer een quickscan uit.

 • Maak gebruik van tools zoals het ambitie web en stel kritische vragen: Wat is nodig en wat kan weg gelaten worden of uitgesteld, omdat er nieuwe ontwikkelingen aankomen?

 • Betrek scholieren die betrokken zijn bij de kinder RES zie pagina 50.

 • Plant bomen die tegen hitte kunnen en verkoeling geven.  

Partners

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?