sdg12 inkoop

 Doel SDG 12

Via de inkoopvraag kringlopen stimuleren

Doel is om duurzame consumptie- en productiepatronen te verzekeren.

 Waarom is het relevant?

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Onze productie moet schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. De bedoeling is om de hele keten bewust te maken van verlies aan grondstoffen en te betrekken bij het sluiten van lokale kringlopen. Van producent tot uiteindelijk de consument. 

 Relevantie inkoop

 • Biobased producten (producten gemaakt van snel hernieuwbare materialen) hebben de potentie om 5 MTon CO2 te besparen.

 • Om kringlopen te sluiten moeten we het afval niet verbranden, maar in kringloop houden. Afval contracten veranderen in grondstof contracten.

 • In het hergebruik van materiaal is het essentieel om materiaal kennis te hebben om te voorkomen dat er stoffen worden hergebruik die schadelijk zijn voor mens en dier tijdens productie, gebruik of afvalstadium.

Hoe kan ik positief bijdragen?

 • Door lokaal (voeding en materialen hergebruiken) in te kopen en een harde eis te specificeren.

 • Stimuleer boeren die omschakelen naar volhoudbare landbouw daarmee houd je de bodem gezond voor de toekomst.

 • Vraag om lokale kringlopen te sluiten. BV sinaasappelschillen die worden verwerkt als grondstof voor een nieuw product.

 • Contractueel vastleggen dat compost  wordt toegepast lokaal om CO2 op te nemen door bodem tegen klimaatverandering.

 • Vraag om TCO berekeningen van een ontwerp om voordelen van biobased producten beter in beeld te brengen.

 • Materiaal paspoort uitvragen zodat we weten wat er in de producten zit en wat het % hergebruik is als ook de wijze waarop het demontabel is in de toekomst.

 • Vertel dat je  geen eigenaar wil worden van producten, maar wil betalen voor gebruik (pay per use). Grondstoffen blijven eigendom van de producent waardoor deze gestimuleerd wordt dat deze langer mee gaan.

 • Door een andere vraag te stellen aan de markt bijvoorbeeld een dienst uitvragen in plaats van een product te specificeren.

 • Controleer dat bouwmaterialen die vrijkomen bij sloop worden gescheiden en in aparte containers worden ingezameld. Zoek samen naar oplossingen om deze materialen een nieuwe waarde te geven. Beloon het  schoonmaken en de  nieuwe toepassing ipv alleen de scheiding.

 • Stuur bij gebruik van nieuwe materialen op bevestiging, circulair inzamelen (oogsten) en nieuwe business modellen. Maak dit onderdeel van het contract.

 • Technische installaties circulair maken.

 • LCA/MKI zijn complex voor kleine bedrijven. Zorg dat je deze groep meeneemt in kennisontwikkeling door meer samenwerking te organiseren.

 • Eigenaarschap materiaal organiseren voor gehele levensduur.

Partners

Bij wie  en waar kan ik meer informatie krijgen:

Zeker Zeeuws keurmerk

Pilot inzamelen keramische tegels Mosa

Biobased bouwen product database

Peel pioniers, Rotterswam

Routekaart biobased delta

Cobenefits van biobased producten

Betonakkoord, Bart Verhaeghen de Naeyer

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?