sdg 11 inkoop

 Doel SDG 11

Via de inkoopvraag bijdragen aan duurzame steden en dorpen

Doel is om steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.

 Waarom is het relevant?

De helft van de wereldbevolking, zo’n 3,5 miljard mensen, woont in de stad. En de verwachting is dat dat aantal alleen maar toeneemt: in 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Steden veroorzaken 75 procent van de carbon emissies. De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, duurzame energie, transport en meer.

 Relevantie inkoop

 • Mobiliteit en infrastructuur veroorzaken fijnstof, geluid, CO2 en NOx bij verbranding van fossiele brandstoffen.

 • Gezond binnenklimaat: we zitten 90% van de tijd binnen.

 • Veilige omgeving en openbare ruimtes inrichten (ongevallen en criminaliteit voorkomen).

 • Energietransitie en infrastructuur.

 • Lokale materialen gebruiken en afvalscheiding faciliteren. 

Hoe kan ik positief bijdragen?

 • Opnemen om meer inheems groen de ruimte te geven tegen hittestress en voor water buffering.

 • Markt uitdagen om met innovatieve oplossingen te komen. Kunst is weglaten wat overbodig is!

 • Stimuleer initiatieven voor het delen van spullen, gereedschap, auto’s etc.

 • Investeer in elektrisch materieel (neem de waarde mee van geluidsreductie, stikstofdepositie winst, luchtkwaliteit verbetering).

 • Ga in dialoog met de omgeving: wat is er nodig voor leefbaarheid verbetering?

 • Maak elk bouwproject beter dan de vorige. Zorg dat je wat nu al kan opneemt in je uitvraag als minimum eis.

 • Maak grondstofcentra in elk dorp en betrek vrijwilligers en creëer nieuwe banen om materialen ECHT te hergebruiken ipv te verbranden.

 • Ga op zoek naar materiaal dat geschikt is voor de fundering van wegen ipv beton te downcyclen. We hebben beton nodig voor beton recycling.

 • Zorg voor regenwateropvang in steden en denk hierbij aan cultureel erfgoed.

 • Maak informatie punten voor cultureel erfgoed circulair en vertel het verhaal van vroeger en nu. 

Partners

Bij wie  en waar kan ik meer informatie krijgen in Zeeland:

Delta project erfgoed water opslag,

ZB deelauto, Pieter Swerus

Circulaire strandpost, Ro Koster 

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?