sdg 7 inkoop

 Doel SDG 10

Via de inkoopvraag bijdragen aan gelijke kansen

Doel is om ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen.

 Waarom is het relevant?

Inkomensongelijkheid tussen landen is de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is alleen maar groter geworden. Tussen 1990 en 2010 is de inkomensongelijkheid binnen ontwikkelingslanden met 11 procent toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde landen is de inkomensongelijkheid toegenomen. Het idee dat economische vooruitgang niet genoeg is om armoede te bestrijden, wordt wereldwijd steeds meer ondersteund. Economische groei moet inclusief zijn. Oftewel, iedereen moet er bij betrokken worden.

 Relevantie inkoop

  • Gelijke kansen om mee te doen aan de economie voor mensen die lastig aan het werk komen: Jonge delinquenten (missen opleiding en werkervaring), asielzoekers (willen graag werken en hebben vaak diploma’s maar moeten de taal leren en cultuur), langdurige werklozen.

  • De overheid heeft een voorbeeldrol om een inclusieve economie te bevorderen. Daarnaast zijn de kosten voor het buitenspel zetten van deze groep veel groter dan de kosten om ze aan het werk te helpen. Dit wordt vaak vergeten. Alles wat de overheid inkoopt is gemaakt door mensen.

Hoe kan ik positief bijdragen?

  • Door werkervaringsplaatsen te creëren voor projecten samen met de opdrachtnemer (bv busstation Terneuzen). Het gaat meer om ervaring dan om een vaste baan. Werk is zoveel meer dan alleen salaris. Je kunt samenwerken en de participatie werknemers laten rouleren waarbij ze starten bij de overheid. Maak gebruik van het programma Iedereen telt mee!

  • Vraag wat leveranciers doen aan het bieden van gelijke kansen? Er zijn sectoren die een sociale ladder hebben ontwikkeld zoals de schoonmaak branche (PSO).

  • In het programma van eisen opnemen dat de aanbieder moet bijdragen aan maatschappelijke initiatieven in de omgeving van het project.

  • In het programma van eisen opnemen dat alle bouwafval gescheiden moet worden en lokaal gesorteerd en gerepareerd voor een tweede leven.

  • Overleg wat wel kan op regio niveau en sluit aan bij initiatieven voor leefbaarheid.

Partners

Bij wie  en waar kan ik meer informatie krijgen in Zeeland:

Programma Iedereen telt, Alien Kok

Regiodeal Zeeuwen aan zet, Alien Kok

Bouwmaterialen redden van de bouwplaats en nieuwe producten van maken met Zeeuws Werk, Maurice Christiaansen

MAEX vrijwilligers, Alien Kok

Arbeidsmarkt regio Goes, samenwerking voor leefbaarheidsprojecten

Sociale ladder (PSO)

Participatie, Dorinda Verhagen

 

 

 

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

Het kompas is op maat te maken voor elke organisatie. Door voort te bouwen op de ervaringen van elkaar hoef je het wiel niet opnieuw uitvinden en laten we onze kennis exponentieel groeien. Samen leren hoe de uitvraag slimmer te maken met als doel de impact te maximaliseren. Om op een interactieve manier kennis te maken met de SDG en de relatie met inkoop is er ook bordspel beschikbaar. Daarnaast is het houden een SDG dialoog met relevante interne/externe stakeholders belangrijk om goed inzicht te hebben in de relevantie voor je organisatie en de leveranciers.

HET SDG INKOOP KOMPAS

Relevantie

Waar impact maken?

Partners

Met wie impact maken?

Ambitie

Welke ambitie is haalbaar?

impact

Hoe meten we de impact?

Share

Hoe maken we dit zichtbaar?